Nguyễn Thị Hậu

Nguyễn Thị Hậu

Tiến sĩ Khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM; hiện nay là Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Cô là tác giả Sài Gòn bao giờ cũng thế, Đi và tìm trong đất, Đô thị Sài Gòn – TP.HCM: Khảo cổ học và bảo tồn di sản…

Bài viết

Video

Không có nội dung phù hợp

Podcasts

Không có nội dung phù hợp
Share
Khám phá Khám phá Viegazine Viegazine Comic Comic Video Video Podcast Podcast