Hùng Ca Sử Việt
Hùng Ca Sử Việt không phải là một dự án giảng dạy hay phổ cập kiến thức lịch sử. Chúng tôi xây dựng cốt truyện giả tưởng dựa trên cơ sở những nhân vật và sự kiện có thật trong lịch sử Việt Nam, được phóng tác và hư cấu thêm để tạo nên cảm xúc và sự sinh động. Dự án Hùng Ca Sử Việt không phục vụ cho mục đích nghiên cứu học thuật và tìm hiểu thực tế lịch sử, do đó quý thính giả vui lòng tự cân nhắc khi tham khảo sử dụng các yếu tố trong dự án cho các MỤC ĐÍCH KHÁC. --- Tác giả ảnh bìa series Hùng Ca Sử Việt: Họa sĩ Nguyễn Phước Thiện - Artiv Studio
Share
Khám phá Khám phá Viegazine Viegazine Comic Comic Video Video Podcast Podcast