Địa lý định hình nên quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Mọi thứ đều sẽ có câu trả lời dựa vào địa lý, vào nguồn tài nguyên, chế độ gió mùa, những dãy núi, các tuyến đường, vân vân. Một dân tộc giàu hay nghèo phụ thuộc rất nhiều vào cách họ giải lời nguyền địa lý của mình.

Podcast

Podcast bạn đang nghe có bài viết minh hoạ

Share
Khám phá Khám phá Viegazine Viegazine Comic Comic Video Video Podcast Podcast