Nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta không chỉ có chiến tranh mà còn có một bề dày văn hóa đồ sộ, giống như bài thơ đầy tự hào trên điện Thái Hòa này: “Nước nghìn năm văn hiến – Thống nhất muôn dặm xa – Từ Hồng Bàng mở nước – Trời Nam vững sơn hà”

Podcast

Podcast bạn đang nghe có bài viết minh hoạ

Share
Khám phá Khám phá Viegazine Viegazine Comic Comic Video Video Podcast Podcast