Thuở sơ khai, con người tin rằng vạn vật đều có linh hồn: đất trời, thời tiết, cây cỏ, chim muông… Thân xác hữu hình chỉ là vỏ đựng, linh hồn vô hình mới bất diệt vĩnh sinh. Vạn vật hữu linh, phải chăng là bằng cớ về những gì tổ tiên từng nhận biết mà con người hiện đại không còn khả năng cảm thức. Hay đó là một tấm gương phản ảnh tâm thức nhân loại, khi Thần học cũng là Nhân học?

Cập nhật: 15 Thg 07, 2024

Bài viết

Mặt trăng trên thần điện người Việt – Kỳ 2

Người xưa cảm nhận và tiếp nhận thần lực vô biên mà Mặt Trăng gieo xuống nhân gian, mang lòng cảm kích mà tôn rước Mặt Trăng lên thần điện của mình.

Viegazine

Văn hóa

Huyết Vy

Mặt trăng trên thần điện người Việt – Kỳ 1

Người xưa cảm nhận và tiếp nhận thần lực vô biên mà Mặt Trăng gieo xuống nhân gian, mang lòng cảm kích mà tôn rước Mặt Trăng lên thần điện của mình.

Viegazine

Văn hóa

Huyết Vy

Cây thiêng và hành trình hóa thần của cây – Kỳ 2

Tìm về hành trình hóa thần của những gốc cây thiêng chất đầy hương hỏa và hằng hà truyền thuyết quỷ thần trong đời sống tâm linh người Việt.

Viegazine

Văn hóa

Huyết Vy

Cây thiêng và hành trình hóa thần của cây – Kỳ 1

Tìm về hành trình hóa thần của những gốc cây thiêng chất đầy hương hỏa và hằng hà truyền thuyết quỷ thần trong đời sống tâm linh người Việt.

Viegazine

Văn hóa

Huyết Vy

Chiêm tinh học của người An Nam – Kỳ 2: Những chỉ báo từ thiên văn, thời tiết và tự nhiên

Điềm báo từ sấm Sấm là trống của trời, thần linh dùng tiếng sấm để truyền đạt cho người trần mắt thịt. Một tiếng sấm giữa bầu trời trong xanh báo hiệu hòa bình, hàng tràng sấm báo hiệu chiến tranh. Nếu tiếng sấm đầu tiên nổ ra ở phía Đông, sẽ có vụ mùa […]

Viegazine

Văn hóa

Vietales

Chiêm tinh học của người An Nam – Kỳ 1: Nhìn nhân tướng để xây quân

Chiêm tinh học của người An Nam – Đặc biệt là các ứng dụng trong quân sự Phong thủy và chiêm tinh học ứng dụng trong quân sự, đã dẫn đến sự ra đời ở Trung Hoa và Đông Dương một số cuốn sách mà theo chúng tôi là đều bắt nguồn từ cuốn Yên […]

Viegazine

Văn hóa

Omega+

Không tìm thấy nội dung phù hợp

Podcast

Podcast bạn đang nghe có bài viết minh hoạ

Share
Khám phá Khám phá Viegazine Viegazine Comic Comic Video Video Podcast Podcast