Trần Hữu Phúc Tiến

Trần Hữu Phúc Tiến

Tác giả Trần Hữu Phúc Tiến (bút danh: Phúc Tiến), sinh ở Sài Gòn 1962, Cử nhân lịch sử. Ông từng làm nhà báo tại các báo Tuổi Trẻ, Saigon Times, Thế Giới Mới. Tu nghiệp báo chí, học bổng Reuters, Đại học Oxford.
Ông hiện là Giám đốc Công ty Hợp Điểm, vẫn thường xuyên viết bài về các vấn đề Di sản, Lịch sử trên các báo Tuổi Trẻ và Người Đô Thị.
Sách đã xuất bản: Sài Gòn không phải ngày hôm qua (2016), Sài Gòn hai đầu thế kỷ – Saigon then and now (2017), Kiến trúc Pháp – Đông Dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội (2021).
* Bài viết trên The Saigon Times được tác giả Trần Hữu Phúc Tiến đồng ý cho phép Vietales thực hiện thiết kế, minh họa và đăng tải.

Bài viết

Video

Không có nội dung phù hợp

Podcasts

Không có nội dung phù hợp
Share
Khám phá Khám phá Viegazine Viegazine Comic Comic Video Video Podcast Podcast